แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

แบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(ใหม่)
ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100
ที่ปิดใบสำคัญ
แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

แบบขอย้ายข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
แบบขอลาออก
แบบขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด
แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน แบบ สบง.1
แบบใบขอยกเลิกวันลา

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
แบบใบลาพักผ่อน
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น
แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร
แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105
ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการศึกษา8/9ชช
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน ที่ปิดใบสำคัญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รับรองการเป็นทายาท
สัญญาการยืมเงิน

หนังสือรับรองใบสำคัญ
หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา
หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม แบบ 4219

เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิก พ.ส.ธ.
บันทึกคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7218

 

Advertisements

เกี่ยวกับ thurakarnkorat6
teacher

2 Responses to แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

 1. สวัดดีครับ พี่น้องธุรการทุกท่านทั่วประเทศ
  ต้องขอขอบคุณมากครับ สำหรับความร่วมมือ ร่วมใจของทุกๆท่านในการจัดกิจจรรมในครั้งนี้นะครับ การจัดกิจจรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ สำหรับพวกเราชาวธุรการ นอกจากจะได้ทำสิ่งดีๆให้สังคมแล้ว ยังทำให้เราได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำสิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติอีกด้วยนะครับ และผมในฐานะที่เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในชมรม ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมากเลยครับ ทีได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ ขอให้ทุกท่านจงทำสิ่งที่ดีๆแบบนี้แก่สังคม และประเทศชาติต่อไปนะครับ และขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสูขความเจริญ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติต่อไปด้วยนะครับ

  คุณครูธุรการจากจังหวัดอื่นก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้ครับ โดยติดต่อมาที่….
  ครูนครินทร์ หรือ ครูซัง 086-0046202 email sung_thestar@hotmail.com

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราทุกคนจะร่วมสร้างพลัง และสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และประเทศชาติ ตลอดไปครับ…………..

  • ธนพรรณ มากมณี says:

   ขอบคุณมากนะค่ะทีให้ความสะดวกเรื่องแบบฟอร์มเอกสารทางราชการและขอเป็นคนหนึ่งที่ยินดีทำแต่สิ่งดีงามให้แก่สังคมและประเทศชาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: