เก็บมาเล่าเอามาฝาก…

นี่ก็ครบรอบปีกว่าๆ แล้วที่พี่น้องธุรการในโครงการต้นกล้าอาชีพ ของรัฐบาล 🙂 หรือ โครงการคืนครูให้นักเรียน ของสพฐ. 🙂 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้ว… 🙂   หลายคนก็ได้เปลี่ยนสายงานไปเป็นครูอัตราจ้างบ้าง พนักงานราชการบ้าง ครูผู้ช่วยบ้าง ตามแต่ช่องทางและโอกาสที่แต่ละคนได้เลือกแล้ว และก็อีกไม่น้อยที่ออกจากวงการนี้ไปเลย … 😀  และเห็นอีกหลายๆ คนกำลังศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีวุฒิทางครู ได้ไปเรียนวิชาชีพครูเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์… นั่นแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยทุกคนก็เริ่มให้ความสำคัญของวิชาชีพทางการศึกษา หรือการศึกษาในท้องถิ่นที่ตนทำงานอยู่  แต่ก็ยังเหลืออีกกลุ่มใหญ่ที่ต้องยกย่องและให้กำลังใจนั่นก็คือพี่น้องธุรการที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการที่ได้รับการคัดเลือกมาอยู่จนถึงปัจจุบัน  ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทำมีทั้งหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไป หลายคนทำหน้าที่แทนครูทั้งงานสอนและงานประชุมสัมมนาต่างๆ นั่นถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติม เสริมศักยภาพในตัวเราขึ้นไปอีก… ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน

อบรมแทนครูค่ะ

อบรมเหมือนกันค่ะ

นำนักเรียนไปแข่งทักษะทางวิชาการค่ะ

นำนักเรียนไปแข่งทักษะทางวิชาการค่ะ

Advertisements

เกี่ยวกับ thurakarnkorat6
teacher

6 Responses to เก็บมาเล่าเอามาฝาก…

 1. ณัฐวดี แก้วพันมา says:

  สวัสดีค่ะ เป็นธุรการโรงเรียนสังกัด สพม.24 กาฬสินธุ ถ้าทางสมาคมมีข่าวอะไร สามารถส่งมาที่ toppalm@hotmail.com ด้วยนะคะ

 2. pla says:

  บันทึกข้อความ

  ส่วนราชการ ครูธุรการในสถานศึกษาจังหวัดยโสธรเขต ๒ (สพป.ยส ๒)

  ที่ พิเศษ/๒๕๕๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔

  เรื่อง เรียนเชิญประชุมเตรียมความพร้อมสู่ความมั่นคงทางวิชาชีพ(ครูธุรการ)

  ……………………………………………………………………………………………

  เรียน ผู้บริหารสมาคม/ชมรม/คณะกรรมการ/สมาชิกครูธุรการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทุกท่าน

  สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

  ตามที่อ้างถึงโครงการคืนครูให้นักเรียน จะสิ้นสุดโครงการดังกล่าวภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงกับคณะครูธุรการในสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างองค์กรให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งเป็นขวัญและกำลังใจในความมั่นคงของผู้ประกอบอาชีพครูธุรการในสถานศึกษานั้น

  จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารสมาคม/ชมรม/คณะกรรมการสมาคมและชมรม/สมาชิกครูธุรการในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) จังหวัดละ ๒ คน เข้าประชุม ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม โดยตรงที่ E-mail saw_saw285@hotmail.com หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

  (ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ สร่างโศก ผู้ประสานงาน

  (นายเกรียงศักดิ์ สร่างโศก)

  เจ้าหน้าที่ครูธุรการจังหวัดยโสธร เขต ๒

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

  ผู้ประสานงาน

  ประธานสมาคมธุรการขอนแก่น โทร ๐๘๗ – ๒๒๓๒๘๑๗ (คุณ อึ่ง)

  นายวิศาลบุตร (หนองคาย ๑) โทร ๐๘๑-๑๑๗๘๕๘๙ (wisabut@hotmail.com)

  นายเกรียงศักดิ์ (ยโสธร ๒) โทร ๐๘๔ – ๔๗๕๘๔๘๐ (saw_saw285@hotmail.com)

  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสู่ความมั่นคงทางวิชาชีพ(ครูธุรการ)

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  ส่งมาที่ E-mail saw_saw285@hotmail.com แล้วโทรแจ้งที่ เบอร์ 084-4758480

  ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง เบอร์โทร

  สพป./สพม./การศึกษาพิเศษ ประธาน/หัวหน้า/ตัวแทน/สมาคม

  *****หมายเหตุ ให้ประธาน/หัวหน้า/ตัวแทนเจ้าหน้าธุรการ นำรายชื่อสมาชิก(ทุกคน) ในเขตของท่านมาด้วยในวันประชุม เพื่อจะได้นำมาสมัครสมาชิกสมาพันธ์ครูธุรการโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

  หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้

  นายเกรียงศักดิ์ (ยโสธร ๒) โทร ๐๘๔ – ๔๗๕๘๔๘๐ (saw_saw285@hotmail.com)

  นายวิศาลบุตร (หนองคาย ๑) โทร ๐๘๑-๑๑๗๘๕๘๙ (wisabut@hotmail.com)

  การใช้บุคคลากรจำนวนมากๆ ทำให้พวกเรามีศักยภาพในการรวมพลังเป็น 1 เดียว

  ******พี่ประธานสั่งการโลดว่าจะให้ใครไปดี….ปล.แม้แต่อยู่เขตเดียวกันหน้าเก่าๆก้หายกันหมดแล้วพี่ประธานนัดจอยกันซักครั้งดีไหมเพื่อที่เราจะได้มีรายชื่อส่ง…เพื่อความมั่นคงของวิชาชีพของเรา….สู้ๆๆๆๆ

 3. ครู says:

  คุณ pinatapol

  มันก็ไม่ทุกคนหรอกครับ….คุณลองมองในแง่บวกบ้างสิครับ..ถ้าโครงการนี้ไม่ดี หรือไม่คุ้มค่ากับการจ้าง คงไม่ผ่านมติ ครม. มาได้หรอก อีกทั้งนโยบายรัฐบาลต้องการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เพื่อสนองกับ(พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 42) ครูธุรการหลายคน เขาทำงานตั้งหลายโรง…และ บางคนทำพร้อมกันทุกโรงด้วยซ้ำ… ผมในฐานะครูคนหนึ่งเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับ…ช่วยแบ่งเบาภาระครูได้มากเลยทีเดียว ขอให้โครงการนี้อย่ายกเลิก..สุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจครูธุรการทุกคนครับ

 4. pinatapol says:

  โครงการคืนครูสู่เด็กนักเรียนคือแหล่งที่มาของครูธุรการ ผมในฐานะครูเก่า เก่าจนจะเกษียณอยู่แล้วเห็นครูที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงเรียนผม ผมบอกตามตรงว่าเสียดายงบประมาณของหลวงเหลือเกิน เพราะครูธุรการเขาไม่ทำอะไรเลยงานธุรการก็ไม่มี แทนที่แกจะเสาะหาทางสอนเด็กเพื่อเป็นประสบการณ์แกก็ไม่ทำ เอาแต่นั่งเล่น net แล้วก็คุยโทรศัพท์แล้วก็เล่นเกมส์ เราเห็นก็สมเพสนี้เขาจ้างมาทำอะไรก็ได้แต่นึกล่ะนะ อย่าให้เอ่ยชื่อเลย เอาเป็นว่าเวลาอบรมสัมนาอะไรก็แล้วแต่ ช่วยเตือนๆผู้ที่ประพฤติเยี่ยงนี้ให้เขาละอายใจบ้างว่าเราเข้ามาเพื่ออะไร จะตอบบุญคุณแทนคุณแก่ทางราชการอย่างไร ถึงจะเหมาะสมกับเงินเดือนที่เขาได้รับ อย่าลืมว่ามีคนกำลังมองเขาอยู่ว่าเขากำลังทำอะไร อายคนอื่นเขามั่ง และก็ขออภัยคนที่ทำดีมาตลอดนะไม่ได้เหมารวมขอเอาใจช่วยคนที่ตั้งใจทำงานก็แล้วกันนะ

  • ธุรการ 3โรง says:

   ยากเห็นหน้าธุรการโรงเรียนของคุณจริงๆ ผ่านการประเมินมาได้อย่างไร ขนาดดิฉันทำงาน โรงเรียนละ 2 วัน 3โรงเรียนแม้จะกินข้าวก็ยังหาเวลายากไม่ใช่มีหน้าที่รับส่งเอกสารราชการเท่านั้นนะ งานที่พิมพ์ธุรการรับผิดชอบทั้งนั้น แต่ละวันต้องทำทั้ง 3 โรงเรียน จะบ้าตายมีเวลาเล่นเน็ต เสียความรู้สึกกับธุรการโรงเรียนของคุณจริงๆ บอกหน่อยโรงเรียนคุณชื่ออะไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: